SC Wikiquik

Loading...

SC Wikiquik

Register

Tvorba - 08/12/2021

Jak vytvořit horské masivy?

Začínáme

 Při tvorbě krajiny za pomocí výškových reálných map, budeme potřebovat vygenerování prostředí data DEM. Pro získání této mapy navštivte tento web.  Jelikož je velice složité rozpoznat o jakou oblast jde, lze si najít pomocí map od google přesnou lokaci a pomocí souřadnic pak vyhledat ve výškových mapách.

Otevřete si Mapy Google, vyhledejte například Grand Canyon v USA v horní liště hledání najdete adresu google.com/maps/@47.635784,13.590088  obě dvě adresy 47.635784 a 13.590088 si zkopírujte a ve setém pořadí vložte na adresu: tangrams.github.io/heightmapper/#47.635784/13.590088 /-123.6886   . Jakmile budete mít vycentrovanou oblast, stačí kliknout na Export vytvoří se výšková mapa, která nebude mít rozměry a*a, (není nutné mít rozměr čtverce, je so lepší pro tvorbu, ale není to podmínkou, pokud budete chtít vytvořit velikost a*a můžete upravit vyříznutím v Photoshopu.

Postup v World Creator

Vytvoříme nyní Nový projekt, který bude mít rozměry 4096 x 4096 a Precision: 1m

V nastavení Fractal Noise Propereties, upravíme křivku, tím, že jí myší vymažeme. Vznikne rovná plocha.

Vymazání křivkyvznikne rovná plocha, která bude nutná pro vložení mapy DEM.

Nyní se v horním menu dostaneme na funkci Oblosti (ikona mapy). Přidáme novou oblast.

Novou oblast je nutné zarovnat s pracovní plochou v Fit Tu Terrain Size, Rozlišení nastavit na pracovní protsředí, které nastaveno v základním menu a to na 2048 (to znamená, čím větší rozlišení tím lepší kvalita, zároveň větší vytížení GPU). Dalším krokem je aktivace Has Height Map.

Height-Map Properties klikneme na možnost načíst a zde vybereme mapu, vygenerovanou v tangrams.github.io a nebo v jiném programu. 

Mapa bude automaticky zarovnána a*a , jelikož program nám v pracovní ploše okraje dá do ztracena, je dobré v Area Propereties změnit rozměry Délky a Šířky. Height-Map Properties necháme nastavení Level Step na 6, toto nastavení nám určuje stupeň zpracování výřezů, důležitým faktorem je Height Scale, postupným zvyšování hodnoty se bude pomocí mapy zvedat krajina.

Pracovní oblast se zarovnáním a vygenerováním mapy, pak vypadá takhle:

Poslední úpravy

Při této mapy, jsem tvořil řeku, jelikož mapa není 100% přesná, jsou zde i kopce na víc, pokud chceme třeba vyrovnat oblast, zvednou krajinu, vyhladit, nebo jinak doformovat krajinu. V Height-Map Properties / Painting And Sculpting Properties Editujeme Výškovou Mapu a zde pomocí štětce lze deformovat mapu dle libosti. Nastavení typu štětce, jeho velikosti či síly. lze upravovat mapu.

Filtování

Filtry nám pomůžou vykreslit různé efekty ve výškové mapě. Přidáním filtru se otevře nabídka s velkou škálou možností. Zde mě postačila Small Sharp Ridges a LTree

Textury

Vytvářením textur a různých objektů jako jsou stromy, kamení a podobně je poledním stádiem, pak následuje ještě možnost Vykreslení a zde už se přidávají či nastavují různé efekty jakou jsou odlesky, voda, mraky nebo Lutovací Tabulka. Výsledek pak po aplikaci několika textur různě promíchaných, vznikne nádherná scenérie. Tak hodně štěstí!